All posts by admin

33. schůze ČAOVD v Hradci Králové

Ve dnech 4. – 6. května 2022 proběhla v Hradci Králové 33. řádná schůze ČAOVD. Nosným tématem veřejných i kuloárních jednání byla problematika ETCS. Tu přijeli objasnit zástupci MD ČR (Ing. Jindřich Kušnír, ředitel Odboru drážní a vodní dopravy), Správy železnic (ing. Tomáš Konopáč, odbor koncepce a strategie) a generální ředitel AŽD, a.s. Ing. Zdeněk Chrdle. Na jednání byla místo jednotlivých slovenských členů přijata za nového člena Slovenská asociace organizátorov verejnej dopravy. Na jednání byly prezentovány i nové výrobky a služby přidružených členů asociace. Významnou prezentaci pak měl zástupce Svazu osobních železničních dopravců ing. Petr Moravec. ČAOVD našlo se SVOD řadu společných zájmů a možných synergií.

32. schůze ČAOVD v Harrachově

Ve dnech 6. – 8. října 2021 bylo možné po delším přerušení způsobeném COVIDOvou situací uspořádat v Harrachově další 32. řádnou schůzi ČAOVD. Řádní i mimořádní členové se zúčastnili v hojném počtu, protože během posledních dvou let se uskutečnila řada událostí a změn, které bylo nutné prodiskutovat. Velká pozornost byla samozřejmě věnována situaci ve veřejné dopravě v souvislosti s COVID, dále byly projednány samostatné body spojené s problematikou prodeje jízdních dokladů jménem koordinátora, vznikem centrálního koordinátora, přepravou koloběžek ve vozidlech, oblastí dat a vyhledávačů spojení a nových odbavovacích zařízení. Velkou pozornost vyvolaly informace zástupců MD ČR ať už spojené se zaváděním ETCS, tak s dalšími tématy z oblasti veřejné dopravy. Na schůzi bylo opakovaně zvoleno představenstvo ČAOVD, odsouhlasena zpráva o činnosti, plán rozpočtu a účetní dokumenty a dále byli přijati dva noví mimořádní členové: ARRIVA TRANSPORT a M-LINE. Součástí schůze byla odborná exkurze vlaky v objednávce Libereckého kraje.

Vznikla Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy

Tři slovenští organizátoři integrovaných dopravních systémů založili v srpnu 2020 sdružení pod názvem Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (SAOVD). Asociace oficiálně vznikla dne 8. října 2020 zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob.

Zakladateli asociace jsou Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID, a.s.), Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. (IDŽK, s.r.o.) a IDS Východ, s.r.o., jako organizátor integrované dopravy na východním Slovensku, založený Košickým a Prešovským samosprávným krajem. První předsedkyní Správní rady SAOVD se stala Zuzana Horčíková, která je zároveň generální ředitelkou BID, a.s.

Podle zakladatelů má být hlavní náplní SAOVD vzájemná spolupráce a výměna informací v oblasti organizace veřejné dopravy a budování IDS, koordinace dopravy mezi jednotlivými regionálními IDS navzájem, a společný postup v oblasti legislativních změn.

 

slov

„Cieľom nášho združenia je zároveň vytvárať spoločnú platformu za účelom zastupovania záujmov všetkých členov na rokovaniach s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy a pri presadzovaní legislatívnych zmien v oblasti verejnej osobnej dopravy,“ uvedla Zuzana Horčíková.

Mezi aktivity SAOVD bude rovněž patřit organizování a účast na odborných seminářích v oblasti veřejné dopravy, nebo vytvoření marketingové platformy pro propagaci konceptu integrované veřejné dopravy a jejích výhod pro cestující.

SAOVD má sídlo v Žilině. Řádnými členy sdružení mohou být jen právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je přímá organizace veřejné dopravy prostřednictvím provozu IDS. Ostatními členy se mohou stát právnické osoby, které spolupracují s organizátory veřejné dopravy nebo vyrábějí produkty či poskytují služby potřebné na zajištění veřejné dopravy.

SAOVD a ČAOVD budou nadále úzce spolupracovat, a to formou účastí na společných členských schůzích nebo dalších společných aktivitách.

Stát chce investovat do bezpečnosti železnice 90 miliard

Modernizace železničních přejezdů a zabezpečovacích zařízení by měla dostat nový impuls. Stát hodlá do zabezpečení investovat 90 miliard korun do roku 2040.

Příslušný akční plán připravilo ministerstvo dopravy a Správa železnic společně s dalšími odborníky, dopravci, odbory a jednotlivými kraji. „Navázali jsme na práce probíhající od roku 2017 a po nehodě na lokální trati v Perninku jsme si uvědomili, že potřebujeme mít plán zabezpečení i pro méně vytížené tratě. Máme tedy Plán pro celou železniční síť u nás. Potřebnost těchto investic bohužel potvrzuje i střet dvou vlaků na Domažlicku,“ říká ministr Havlíček.

Stát hodlá jít cestou ETCS (European Train Control System – evropský vlakový zabezpečovací systém). Pilotním úsekem, kde bude zahájen výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS, se v roce 2023 stane trati mezi Olomoucí a Uničovem.

Podrobnosti naleznete na webu Ministerstva dopravy.

Snímek jsme převzali z fotobanky Správy železnic.

Aktuální opatření v dopravě

Opatření platná od 28. 10. 2020

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod, zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,

2. výkonu povolání,

3. výkonu činností sloužících k zajištění

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvoduochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů.

Cestování z/do České republiky má také výjimku z opatření. Je možné využít dopravní prostředky, jednotlivé spoje naleznete ve vyhledávačích spojení.

Celé usnesení je k dispozici na stránkách Vlády ČR.

 

31. schůze ČAOVD v Terchovej

Pod patronací společnosti IDŽK se v Terchovej ve dnech 13. – 16. října 2019 uskutečnila 31. schůze ČAOVD. Účastnící akce projednávali novinky z oblasti veřejné dopravy v ČR i na Slovensku. Odsouhlasena byla změna sídla ČAOVD a přijetí společnosti IDS Východ, s.r.o. za řádného člena ČAOVD a za mimořádného člena společnost ANTE. Na místě byla se zástupci MD ČR široce diskutována problematika novely Zákona o drahách a dále problematika Státního jednotného tarifu. Proběhla rovněž diskuse o zapojení slovenských organizátorů dopravy do ČAOVD.

Systém jednotných jízdenek na dráze prošel Poslaneckou sněmovnou

Dolní komora Parlamentu České republiky v září schválila návrh zákona o drahách. Nyní materiál projednají senátoři. Nová norma zavádí například jednotný tarif jízdenek „One ticket“. Ten počítá s jednou jízdenkou pro více dopravců a následnému rozúčtování podílů podle skutečně využitých spojů.

„V současné době si musejí cestující v případě přestupů mezi spoji různých dopravců kupovat více jízdenek. Systém jednotného tarifu by měl cestování výrazně zjednodušit. Cestující si zkrátka zakoupí jednu jízdenku a bude moci jednoduše nasednout do toho vlaku, který pojede první, bez ohledu na dopravce“, uvádí na webu resortu dopravy ministr Vladimír Kremlík.

Ministerstvo předpokládá, že vybudování a provozování systém na období pěti let přijde na čtvrt miliardy korun. Chce do něj zapojit všechny drážní dopravce provozující spoje na základě objednávek státu a krajů a dále také komerční služby.

Další informace o připravované službě jsou již nyní na webu oneticket.cz.

Na D35 se začal stavět další úsek

Stát zahájil práce na dalším úseku dálnice D35, a to medzi Opatovicemi a Časy. Naváže na část Časy – Ostrov, jejíž výstavba už běží. Obě stavby zrychlí dopravu mezi MOhelnicí a Hradcem Králové, které se v budoucnu má stát páteřní severní spojnicí mezi Čechy a Moravou.

„Díky právě zahájené stavbě máme na tomto dopravním směru rozestavěných 27 kilometrů nové dálnice D35. Věřím, že se nám díky tomu podaří odlehčit přetížené dopravě ve východočeských městech a obcích, zvýšíme bezpečnost všech účastníků silničního provozu, přispějeme k rozvoji regionu,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Nově rozestavěný úsek mezi Opatovicemi nad Labem a Časy měřící 12,6 kilometrů. Dříve zahájený mezi Časy a Ostrovem o délce měří 14,7 kilometrů. Oba úseky v celkové délce 27,3 kilometrů budou budovány souběžně a a práce na nich skončí v roce 2022.

Dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou délkou přes 200 kilometrů druhou nejdelší dálnici v ČR. D35 je také v celé svojí délce součástí globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů.

Dálniční síť se letos rozroste

V letošním roce stát otevře celkem 22,4 kilometru nových dálnic. Půjde o úseku mezi Přerovem a Lipníkem, kterou jsou součástí D1, a mezi Bošilcem a Ševětínem patřící k D3. K dokončovaným úsekům dálniční sítě patří také obchvaty Znojma, Lechovic a Slaného.

Stát se letos připravuje zahájit stavby 178 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. „Nejvíce rozestavěnými dálničními stavbami jsou brněnská D1, jihočeská D3, karlovarská D6, olomoucká D35, chomutovská D7, hradecká D11, ale také celá D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku a napojení na D56 nebo obchvat Otrokovic na D55. Aktuálně je tak ve výstavbě celkem 187 kilometrů dálnic a silnic I. třídy,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

V současné době je je ve výstavbě celkem 128 kilometrů nových dálnic, z čehož je 21 kilometrů modernizace D1. Celkem 59 kilometrů pak tvoří stavby na silnicích I. tříd. V roce 2018 bylo otevřeno řidičům celkem 45 kilometrů silnic, z toho mezi Prahou a Brnem se postavilo znovu 26 kilometrů dálnice, nový úsek dálnice byl jeden čtyřkilometrový na D7 a silnic I. třídy bylo 15 kilometrů.

Modernizace koridoru mezi Rokycany a Plzní je u konce

Zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zvýšení komfortu cestujících a zkrácení jízdní doby. To jsou hlavní důsledky modernizace železničního koridoru mezi Rokycany a Plzní. Projekt zakončilo zprovoznění Ejpovického tunelu.

„Plzeň patří k centrům, které mají být dostupné z Prahy po železnici do jedné hodiny, a k tomu se postupně dostáváme,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Poslední dokončená stavba o délce 4150 metrů je novým nejdelším železničním tunelem v České republice. Díky Ejpopvickému tunelu železniční trať přestala opisovat severní oblouk k Chrástu a údolím Berounky. Stávající trať v úseku Plzeň-Doubravka až Chrást je zrušena a úsek Chrást – Ejpovice je přebudován na jednokolejnou trať propojující trať Praha-Plzeň s tratí Chrást-Radnice.

Ejpovický tunel tvoří dva jednokolejné tubusy. Je trasován na rychlost 200 kilometrů v hodině. Součastí modernizace koridoru byly stavby a rekonstrukce mostů mostů a propustků, v zastavěných oblastech jsou nové protihlukové stěny. Modernizací prošlo také zabezpečovací zařízení. Komfort cestujících se zvýšil také výstavbou nových bezbariérových nástupišť. Stanice a zastávky získaly nové osvětlení a informační zařízení.

Snímek jsme převzali z webu ministerstva dopravy.