All posts by admin

Doprava v Olomouckém kraji má nový web

Veřejné dopravě v Olomouckém kraji se věnují nové webové stránky. Krajský koordinátor dopravy KIDSOK je spustil na adrese dopravaok.cz. Zřízení webu je reakcí na problémy, které v Olomouckém kraji vznikly v souvislosti se zavedením nových jízdních řádů autobusové dopravy. Lidé s jejich pomocí mohou upozornit na nedostatky v trasách a časech odjezdu autobusů, případně se zeptat na platné spojení.

„Název stránek je symbolický. Chceme, aby byla veřejná doprava v našem kraji v pořádku, tedy OK,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zahradníček.

Web dopravaok.cz má zrychlit komunikaci s cestujícími, kteří hledají informace na internetu. Jeho cílem je maximálně zjednodušit hledání a usnadnit kontakt mezi občany a koordinátorem KIDSOK. Nový web nabízí cestujícím několik možností, jak si ověřit platnost spojení. Využívá přitom loni zřízené infolinky a nově k ní přidává také dotazy prostřednictvím webu. Ty budou vyřizovat stejní pracovníci, kteří odpovídají na infolince. K cestujícím by se tak mělo dostat více informací větším počtem kanálů.

Aktualizace k 16. dubnu 2018: Po stabilizaci autobusových jízdních řádů potřeba webu pro krizovou komunikaci pominula a důležité informace o veřejné dopravě v Olomouckém kraji cestující najdou opět primárně na www.kidsok.cz a www.idsok.cz.

Vláda počítá s národním tarifem na železnici

Vláda České republiky hodlá vytvořit národní železniční tarif, který by cestujícím umožňoval cestovat jakýmkoliv vlakem bez ohledu na dopravce. Předpokládá to návrh Programového prohlášení Vlády ČR schválený na zasedání kabinetu 18. prosince 2017. Premiér má nyní za úkol o dokumentu jednat se sněmovními stranami.

„Cestující si na nádraží koupí jízdenku a může nastoupit do prvního vlaku, který jede jeho směrem. Bez ohledu na to, jaké dopravní společnosti vlak patří,“ uvádí se v dokumentu.

Vláda chce dále investovat do nádraží a minimálně 60 významných budov opravit. Explicitně přitom vyjmenovává nádraží v Mostě, Praze-Smíchově a v Křižanově. Nevyužité prostory staničních budov by pak podle návrhu programového prohlášení mohly využívat samosprávy, případně podnikatelé.

Státem garantovaná veřejná železniční přeprava by měla být nadále zajištěna v rozsahu minimálně 7,4 miliard korun ročně, což podle kabinetu představuje téměř 37 milionů vlakových kilometrů ročně na 28 linkách dálkové dopravy. „Naším cílem je též modernizace vozidel a zvýšení kvality cestování,“ píše se v dokumentu.

Stát by měl dále posilovat konkurenci na železnici a podporovat otevřená nabídková řízení na státem objednávané rychlíkové spoje. Vláda chce rovněž začlenit trasy plánovaných vysokorychlostních tratí do územně plánovací dokumentace jednotlivých dotčených krajů a pokročit v jejich projektové přípravě. „Pro klíčová spojení budou zpracovány studie proveditelnosti. Prioritami jsou osy Berlín – Praha, Praha – Brno, Brno – Ostrava, u kterých chceme využít evropské financování,“ uvádí se v materiálu.

Celý návrh Programového prohlášení Vlády České republiky si můžete přečíst na webu kabinetu.

Dálnici D4 dostaví soukromý investor

Chybějících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem chce ministerstvo dopravy postavit ve spolupráci se soukromým investorem. Ten by pak měl zajistit i dlouhodobou údržbu nové silnice.

Vyplývá to ze smlouvy mezi ministerstvem dopravy a sdružením, které projekt dostavby připraví. Tvoří je Česká spořitelna a společnosti White&Case a Obermeyer Helika. Už dříve se mu podařilo zrealizovat podobné zadání v případě obchvatu Bratislavy. „Poradce, který má zkušenost s podobnými dálničními projekty, je důležitý pro to, aby stát při jednání se soukromým investorem získal co nejlepší podmínky a nastavil vše správně,“ uvádí ministr dopravy Dan Ťok.

Pokud vše nezdrží spory u antimonopolního úřadu nebo komplikace při vydání stavebního povolení, mohla by stavba začít do tří let.

Stát zvažuje, že pokud se mu tento PPP projekt (z Public Private Partnership, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru) osvědčí, mohl by jít touto cestou také v případě investic do dálnic D6, D7 a D35.

Obrázek dálnice je pouze ilustrační.

Memorandum řeší dopravu v údolí Berounky

Ministerstvo dopravy, Středočeský kraj a Svazek obcí – Region Dolní Berounka chtějí společnými silami dosáhnout přesunu dálkové železniční dopravy mimo údolí Berounky. Trať Praha Smíchov – Beroun by poté měla sloužit především pro příměstskou dopravu.

Předpokládá to memorandum, které všechny tři instituce uzavřely v září.

„Naší snahou je prosadit ekonomicky obhajitelnou variantu přímého železničního propojení Prahy a Berouna/Hořovic, které povede mimo údolí Berounky a jako součást celoevropské páteřní železniční sítě bude využíváno nákladní i osobní dopravou,“ uvedl při této příležitosti ministr dopravy Dan Ťok.

27. schůze v Srní na Šumavě

Ve dnech 2. až 4. října proběhla v obci Srní 27. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy.

První den jednání se věnoval informacím Ministerstva dopravy o připravované tarifní integraci. Diskuse se vedla především o zaměstnaneckých výhodách zaměstnanců dopravce, takzvaných režijních jízdenkách. ČAOVD navrhuje buď zavedení stejných výhod pro všechny dopravce s tím, že krajům bude náklady hradit stát, nebo zrušení slev a ponechání rozhodnutí o jejich případném zavedení na vůli objednatelů dopravy.

Dalším tématem prvního den jednání bylo využívání stanic a nastavení poplatků za zastavení vlaku. Evropská legislativa se v tomto směru dynamicky vyvíjí, situací bude třeba se dále zabývat.

Druhý den jednání začal informacemi o takzvaných rychlých spojeních na železnici. Akce Praha – Brno ve fázi výběru zhotovitele. Bude následovat studie, která prověří možnosti tratí do cca 50 km v okolí Prahy. Dále je snaha o řešení úseku Praha – Beroun. Cílem všech akcí je uvolnit stávající infrastrukturu. Projekt se dotkne plánování nákupu nových železničních vozidel.

Dalším tématem druhého dne bylo čerpání evropského Operačního projektu Doprava na obnovu vozidel.

Dále zástupci Ministerstva dopravy informovali o přípravě novely přepravního řádu a požádali členy ČAOVD o připomínky k tomuto dokumentu.

Obsahem vystoupení zástupců Správy železniční dopravní cesty byl nový zákon o drahách a rovněž i jízdní řády vydávané pro České dráhy, které nezahrnují vlaky soukromých dopravců.

Dále se druhý den prezentovali dodavatelé zajímavých řešení pro odbavovací systémy.

Třetí den jednání byl věnován prezentacím jednotlivých organizátorů veřejné dopravy.

Prezentace hostů jsou k dispozi v sekci Dokumenty.

Na Moravě připravují společnou jízdenku

Čtyři moravské kraje směřují k propojení svých odbavovacích systémů ve veřejné dopravě. Cestujícím by tak v budoucnu mohla stačit jediná jízdenka pro putování Olomouckým, Zlínským, Jihomoravským i Moravskoslezským krajem. Regiony by toho rády využily nejen pro své vlastní občany, ale také jako zajímavou službu pro turisty.

Nová služba využije moderních bankovních a čipových karet, počítá se také s aplikacemi v mobilních telefonech. Organizace koordinující dopravu budou sdílet data o přeshraničních jízdenkách, aniž by se přitom vzdaly rozhodování o tarifech v jednotlivých krajích.

Jízda regionálními vlaky a příměstskou i městskou dopravou by mohla být pro cestující výhodnější z hlediska ceny. Navíc by se tímto způsobem zatraktivnila.

Propojení krajských odbavovacích systémů umožňuje právě probíhající příprava nových smluv s železničními dopravci, pořizování příslušných zařízení do autobusů a dlouhodobá spolupráce krajských koordinátorů dopravy.

Krajský koordinátor dopravy provozuje autobus

Již více než 50 organizací využilo možnosti cestování ve víceúčelovém autobusu Olomouckého kraje. Vůz je ve správě Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

Nový autobus slouží krajským příspěvkovým organizacím, k nimž patří například střední školy, domovy pro seniory a domy dětí a mládeže. Kromě toho se s ním svezli klienti Charity, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a děti z mateřských škol.

Autobus má v základním nastavení dvě místa pro vozíčkáře, snadnou úpravou je ale možné tento prostor rozšířit až na pět imobilních osob. Kraj jej pořídil s cílem ušetřit za pronájmy vozidel pro své organizace, Vůz rovněž slouží Koordinátorovi KIDSOK k prezentaci moderního způsobu odbavení a cestování.

Další informace naleznete na webu kidsok.cz.

Kraje a dopravci mohou žádat o dotace na zakoupení vlaků

Pořízení několika desítek nových vlakových souprav sloužících v regionech umožní podpora z Operačního programu Doprava, který má na starosti Ministerstvo dopravy České republiky. O peníze v celkovém objemu 7,7 miliardy korun budou moci žádat dopravci, ale také kraje objednávající veřejnou dopravu na svém území.

Nově pořizovaná vozidla budou muset splňovat přísné požadavky na kvalitu cestování. Cílem opatření je zvýšit komfort cestujících, a tím také konkurenceschopnost osobní železniční dopravy.

Ministerstvo dopravy avizuje, že v případě výrazného převisu žádostí o podporu, která může činit až 85 procent způsobilých výdajů, bude připraveno navýšit celkovou výši peněz určených na tyto účely a vyhlásit v příštích letech další výzvy.
Další informace najdete na webu Operačního programu Doprava.

26. členská schůze v Heřmanicích v Podještědí

Ve dnech 24. až 26. dubna 2017 proběhla v Heřmanicích v Podještědí 26. členská schůze ČAOVD. První a druhý den jednání byl určen pro stálé členy sdružení a přizvané hosty. Během těchto jednání byli zástupci ČAOVD ze strany Ministerstva dopravy ČR seznámeni se záměry jednotného celostátního tarifu pro železnici. Přednáška vyvolala velkou diskusi a řadu otázek.

25. duben byl věnován přednáškám ostatních členů a přizvaných hostů. Zástupci MD ČR, Českých drah a SŽDC informovali o aktuálních novinkách oblasti legislativy a dopravy. Ostatní členové přednesli informace o nabídce svých služeb a o novinkách ve výrobním portfoliu. V odpoledních hodinách se pak účastníci jednání seznámili s organizací a řízením přeshraniční železniční dopravy.

Ve třetí den jednání se členové seznámili s novinkami ve vývoji svých systémů, projednali záležitosti asociace a jednohlasně přijali nového řádného člena – společnost Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).

Heřmanice

25. členská schůze v Děčíně

Ve dnech 24. až 26. října 2016 proběhla v Děčíně pod patronací Ústeckého kraje 25. členská schůze ČAOVD. První a třetí den jednání byl určen pro stálé členy sdružení, druhý pak i pro přizvané hosty.

V průběhu jednání informovali zástupci Ministerstva dopravy ČR členy ČAOVD o vývoji v oblasti dotací na kolejová vozidla. Příslib dotací nepokrývá požadavky krajů, navýšení možné při nečerpání stavebních investic. Pokud jde o nabídková řízení, je předpoklad, že po přechodném období budou vyžadována i na železnici. Dále MD představilo certifikovanou metodiku „Tarifní soudržnost“, zpracovanou CDV. Předpokládá se, že s. p. CENDIS připraví materiál, řešící zajištění tarifní soudržnosti.Bylo projednáno číslování dálkových železničních linek a diskutována problematika mezd řidičů autobusů.

Zástupci MD dále informovali o vývoji v oblasti legislativy a o změnách v objednávce státu (nové expresy Praha – Linec od prosince a záměr posílení expresního spojení z Prahy přes Plzeň do Mnichova od prosince 2018).

Zástupci MF informovali o legislativní problematice ve své oblasti (slevy beze změny).

Zástupce MD SR V. Tóth informoval o vývoji v SR (stát objednává celou železnici, kraje autobusy a města MHD, IDS v přípravě v Košicích a Žilině).

Dále se prezentovali ostatní členové a hosté, zejména zástupci ČD, kteří informovali o rozšiřujícím se zapojení do jednotlivých IDS a SŽDC. Bylo diskutováno poskytování provozních informací dispečinkům IDS a podány informace o investičních záměrech na železniční síti.

V závěru druhého a ve třetí den jednání se členové informovali odění v jednotlivých systémech IDS a projednali vnitřní záležitosti asociace.