Ve dnech 2. až 4. října proběhla v obci Srní 27. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy.

První den jednání se věnoval informacím Ministerstva dopravy o připravované tarifní integraci. Diskuse se vedla především o zaměstnaneckých výhodách zaměstnanců dopravce, takzvaných režijních jízdenkách. ČAOVD navrhuje buď zavedení stejných výhod pro všechny dopravce s tím, že krajům bude náklady hradit stát, nebo zrušení slev a ponechání rozhodnutí o jejich případném zavedení na vůli objednatelů dopravy.

Dalším tématem prvního den jednání bylo využívání stanic a nastavení poplatků za zastavení vlaku. Evropská legislativa se v tomto směru dynamicky vyvíjí, situací bude třeba se dále zabývat.

Druhý den jednání začal informacemi o takzvaných rychlých spojeních na železnici. Akce Praha – Brno ve fázi výběru zhotovitele. Bude následovat studie, která prověří možnosti tratí do cca 50 km v okolí Prahy. Dále je snaha o řešení úseku Praha – Beroun. Cílem všech akcí je uvolnit stávající infrastrukturu. Projekt se dotkne plánování nákupu nových železničních vozidel.

Dalším tématem druhého dne bylo čerpání evropského Operačního projektu Doprava na obnovu vozidel.

Dále zástupci Ministerstva dopravy informovali o přípravě novely přepravního řádu a požádali členy ČAOVD o připomínky k tomuto dokumentu.

Obsahem vystoupení zástupců Správy železniční dopravní cesty byl nový zákon o drahách a rovněž i jízdní řády vydávané pro České dráhy, které nezahrnují vlaky soukromých dopravců.

Dále se druhý den prezentovali dodavatelé zajímavých řešení pro odbavovací systémy.

Třetí den jednání byl věnován prezentacím jednotlivých organizátorů veřejné dopravy.

Prezentace hostů jsou k dispozi v sekci Dokumenty.