Ve dnech 17. – 19. dubna 2023 proběhla v Luhačovicích 37. řádná schůze ČAOVD organizovaná společností KOVED ZK.

Velkým a široce diskutovaným tématem této schůze byla poptávková doprava a možnosti jejího využití pro zlepšení dopravní obsluhy území. Zástupce Ministerstva financi prezentoval záměry změn v cenové regulaci dopravy. Diskutováno bylo i možné využití aplikace FAIRTIG. Zástupce společnosti BILETO prezentoval standardizované mezinárodní rozhraní pro prodej jízdních dokladů. Proběhla i diskuse o nové legislativě týkající se veřejné dopravy na Slovensku. Nadále byla řešena problematika zavádění ETCS a témata Modernizačního fondu.