Ve dnech 19. – 21. dubna 2023 proběhla v Teplicích 35. řádná schůze ČAOVD organizovaná Ústeckým krajem. Program této schůze byl velmi zajímavý, věnoval se široké problematice veřejné dopravy.

Zajímavá témata nadnesli například v oblasti tarifní zástupci Ministerstva dopravy, v oblasti elektrizace železnic a ETCS zástupce Správy železnic a v oblasti očekávaných trendů vývoje železničních vozidel zástupce ŠKODA TRANSPORATION. SVOD Bohemia – p. Moravec informovat o kritických problémech osobních železničních dopravců a snaze o jejich řešení. Prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě p. Vyka přednesl názory na další vývoj v oblasti rozvoje regionální železnice ve 21. století. Na schůzi byli za nové ostatní členy přijati 3 subjekty: AK Tejkal a Fiala, Svaz cestujících ve veřejné dopravě a CITYA.