Ve dnech 4. – 6. května 2022 proběhla v Hradci Králové 33. řádná schůze ČAOVD. Nosným tématem veřejných i kuloárních jednání byla problematika ETCS. Tu přijeli objasnit zástupci MD ČR (Ing. Jindřich Kušnír, ředitel Odboru drážní a vodní dopravy), Správy železnic (ing. Tomáš Konopáč, odbor koncepce a strategie) a generální ředitel AŽD, a.s. Ing. Zdeněk Chrdle. Na jednání byla místo jednotlivých slovenských členů přijata za nového člena Slovenská asociace organizátorov verejnej dopravy. Na jednání byly prezentovány i nové výrobky a služby přidružených členů asociace. Významnou prezentaci pak měl zástupce Svazu osobních železničních dopravců ing. Petr Moravec. ČAOVD našlo se SVOD řadu společných zájmů a možných synergií.