Ve dnech 6. – 8. října 2021 bylo možné po delším přerušení způsobeném COVIDOvou situací uspořádat v Harrachově další 32. řádnou schůzi ČAOVD. Řádní i mimořádní členové se zúčastnili v hojném počtu, protože během posledních dvou let se uskutečnila řada událostí a změn, které bylo nutné prodiskutovat. Velká pozornost byla samozřejmě věnována situaci ve veřejné dopravě v souvislosti s COVID, dále byly projednány samostatné body spojené s problematikou prodeje jízdních dokladů jménem koordinátora, vznikem centrálního koordinátora, přepravou koloběžek ve vozidlech, oblastí dat a vyhledávačů spojení a nových odbavovacích zařízení. Velkou pozornost vyvolaly informace zástupců MD ČR ať už spojené se zaváděním ETCS, tak s dalšími tématy z oblasti veřejné dopravy. Na schůzi bylo opakovaně zvoleno představenstvo ČAOVD, odsouhlasena zpráva o činnosti, plán rozpočtu a účetní dokumenty a dále byli přijati dva noví mimořádní členové: ARRIVA TRANSPORT a M-LINE. Součástí schůze byla odborná exkurze vlaky v objednávce Libereckého kraje.