Měsíc: Říjen 2019

31. schůze ČAOVD v Terchovej

Pod patronací společnosti IDŽK se v Terchovej ve dnech 13. – 16. října 2019 uskutečnila 31. schůze ČAOVD. Účastnící akce projednávali novinky z oblasti veřejné dopravy v ČR i na Slovensku. Odsouhlasena byla změna sídla ČAOVD a přijetí společnosti IDS Východ, s.r.o. za řádného člena ČAOVD a za mimořádného člena společnost ANTE. Na místě byla se zástupci MD ČR široce diskutována problematika novely Zákona o drahách a dále problematika Státního jednotného tarifu. Proběhla rovněž diskuse o zapojení slovenských organizátorů dopravy do ČAOVD.

Systém jednotných jízdenek na dráze prošel Poslaneckou sněmovnou

Dolní komora Parlamentu České republiky v září schválila návrh zákona o drahách. Nyní materiál projednají senátoři. Nová norma zavádí například jednotný tarif jízdenek „One ticket“. Ten počítá s jednou jízdenkou pro více dopravců a následnému rozúčtování podílů podle skutečně využitých spojů.

„V současné době si musejí cestující v případě přestupů mezi spoji různých dopravců kupovat více jízdenek. Systém jednotného tarifu by měl cestování výrazně zjednodušit. Cestující si zkrátka zakoupí jednu jízdenku a bude moci jednoduše nasednout do toho vlaku, který pojede první, bez ohledu na dopravce“, uvádí na webu resortu dopravy ministr Vladimír Kremlík.

Ministerstvo předpokládá, že vybudování a provozování systém na období pěti let přijde na čtvrt miliardy korun. Chce do něj zapojit všechny drážní dopravce provozující spoje na základě objednávek státu a krajů a dále také komerční služby.

Další informace o připravované službě jsou již nyní na webu oneticket.cz.