Pod patronací společnosti IDŽK se v Terchovej ve dnech 13. – 16. října 2019 uskutečnila 31. schůze ČAOVD. Účastnící akce projednávali novinky z oblasti veřejné dopravy v ČR i na Slovensku. Odsouhlasena byla změna sídla ČAOVD a přijetí společnosti IDS Východ, s.r.o. za řádného člena ČAOVD a za mimořádného člena společnost ANTE. Na místě byla se zástupci MD ČR široce diskutována problematika novely Zákona o drahách a dále problematika Státního jednotného tarifu. Proběhla rovněž diskuse o zapojení slovenských organizátorů dopravy do ČAOVD.