Ve dnech 24. až 26. dubna 2017 proběhla v Heřmanicích v Podještědí 26. členská schůze ČAOVD. První a druhý den jednání byl určen pro stálé členy sdružení a přizvané hosty. Během těchto jednání byli zástupci ČAOVD ze strany Ministerstva dopravy ČR seznámeni se záměry jednotného celostátního tarifu pro železnici. Přednáška vyvolala velkou diskusi a řadu otázek.

25. duben byl věnován přednáškám ostatních členů a přizvaných hostů. Zástupci MD ČR, Českých drah a SŽDC informovali o aktuálních novinkách oblasti legislativy a dopravy. Ostatní členové přednesli informace o nabídce svých služeb a o novinkách ve výrobním portfoliu. V odpoledních hodinách se pak účastníci jednání seznámili s organizací a řízením přeshraniční železniční dopravy.

Ve třetí den jednání se členové seznámili s novinkami ve vývoji svých systémů, projednali záležitosti asociace a jednohlasně přijali nového řádného člena – společnost Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).

Heřmanice