Ve dnech 16. až 17. dubna 2014 proběhla pod záštitou společnosti BID 22. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy v Bratislavě.

Na jednání byl prezentován aktuální vývoj v oblasti legislativy a přípravy nových právních předpisů ze strany Ministerstva dopravy ČR. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja SR informovalo o dopravních aktualitách na Slovensku. Zástupce Českých drah prezentoval vývoj v oblasti spolupráce ČD s koordinátory. Diskutovalo se o připomínkách ČAOVD k Bílé knize. V rámci programu proběhla i odborná exkurze na nově dokončený přestupní terminál v Pezinku, který lze považovat za dobrý příklad menšího multimodálního dopravního terminálu.

Na jednání byl zvolen výkonným ředitelem ČAOVD Ing. Jiří Prokel a do jím uvolněné funkce místopředsedy Mgr. Jaroslav Tomík.