Zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zvýšení komfortu cestujících a zkrácení jízdní doby. To jsou hlavní důsledky modernizace železničního koridoru mezi Rokycany a Plzní. Projekt zakončilo zprovoznění Ejpovického tunelu.

„Plzeň patří k centrům, které mají být dostupné z Prahy po železnici do jedné hodiny, a k tomu se postupně dostáváme,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Poslední dokončená stavba o délce 4150 metrů je novým nejdelším železničním tunelem v České republice. Díky Ejpopvickému tunelu železniční trať přestala opisovat severní oblouk k Chrástu a údolím Berounky. Stávající trať v úseku Plzeň-Doubravka až Chrást je zrušena a úsek Chrást – Ejpovice je přebudován na jednokolejnou trať propojující trať Praha-Plzeň s tratí Chrást-Radnice.

Ejpovický tunel tvoří dva jednokolejné tubusy. Je trasován na rychlost 200 kilometrů v hodině. Součastí modernizace koridoru byly stavby a rekonstrukce mostů mostů a propustků, v zastavěných oblastech jsou nové protihlukové stěny. Modernizací prošlo také zabezpečovací zařízení. Komfort cestujících se zvýšil také výstavbou nových bezbariérových nástupišť. Stanice a zastávky získaly nové osvětlení a informační zařízení.

Snímek jsme převzali z webu ministerstva dopravy.