Ve středu 14. listopadu 2018 uspořádalo Ministerstvo dopravy společně s ČAOVD workshop se zástupci Evropské komise o IV. železničním balíčku, o směrnici 1370 a o otevírání trhu na železnici. Na jednání byli přítomni zástupci Evropské komise – DG MOVE (Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu) a DG COMP (Generální ředitelství pro konkurenceschopnost), kteří jsou přímo zodpovědní za přípravu legislativy v oblasti dopravy, za oblast jednotného evropského železničního trhu a za oblast státní podpory v oblasti dopravy.

Prezentace z workshopu

Marek Stavinoha

Ikona pdf

Elisabetta Garofalo

Ikona pdf

Ikona pdf

Doris Gradenegger

Ikona pdf

Ikona pdf

Jan Scherp

Ikona pdf

Bruno Zanettin

Ikona pdf