Pořízení několika desítek nových vlakových souprav sloužících v regionech umožní podpora z Operačního programu Doprava, který má na starosti Ministerstvo dopravy České republiky. O peníze v celkovém objemu 7,7 miliardy korun budou moci žádat dopravci, ale také kraje objednávající veřejnou dopravu na svém území.

Nově pořizovaná vozidla budou muset splňovat přísné požadavky na kvalitu cestování. Cílem opatření je zvýšit komfort cestujících, a tím také konkurenceschopnost osobní železniční dopravy.

Ministerstvo dopravy avizuje, že v případě výrazného převisu žádostí o podporu, která může činit až 85 procent způsobilých výdajů, bude připraveno navýšit celkovou výši peněz určených na tyto účely a vyhlásit v příštích letech další výzvy.
Další informace najdete na webu Operačního programu Doprava.