Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Naše organizace vznikla s cílem koordinovat úsilí vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v České republice. K naším cílím patří:

.Na celostátní úrovni podporovat rozvoj veřejné dopravy a její preferenci před individuální automobilovou dopravou.

Dosáhnout jednotné podmínky pro provoz IDS v ČR.

Podporovat rozvoj integrace ve veřejné dopravě.

Sdílet informace v oblasti organizace veřejné dopravy na území ČR zejména formou integrovaných dopravních systémů.

Sjednocovat stanoviska k aktuálním problémům v oblasti veřejné dopravy a připomínkování legislativy.

35. schůze ČAOVD v Teplicích

35. schůze ČAOVD v Teplicích

Ve dnech 19. – 21. dubna 2023 proběhla v Teplicích 35. řádná schůze ČAOVD organizovaná Ústeckým krajem. Program této schůze byl velmi zajímavý,...