Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Naše organizace vznikla s cílem koordinovat úsilí vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v České republice. K naším cílím patří:

.Na celostátní úrovni podporovat rozvoj veřejné dopravy a její preferenci před individuální automobilovou dopravou.

Dosáhnout jednotné podmínky pro provoz IDS v ČR.

Podporovat rozvoj integrace ve veřejné dopravě.

Sdílet informace v oblasti organizace veřejné dopravy na území ČR zejména formou integrovaných dopravních systémů.

Sjednocovat stanoviska k aktuálním problémům v oblasti veřejné dopravy a připomínkování legislativy.

Řídit autobus by mohli již osmnáctiletí

Řídit autobus by mohli již osmnáctiletí

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD), která sdružuje všechny objednatele veřejné dopravy v České republice, bude apelovat na vládu,...

33. schůze ČAOVD v Hradci Králové

33. schůze ČAOVD v Hradci Králové

Ve dnech 4. – 6. května 2022 proběhla v Hradci Králové 33. řádná schůze ČAOVD. Nosným tématem veřejných i kuloárních jednání byla problematika...