Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Naše organizace vznikla s cílem koordinovat úsilí vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v České republice. K naším cílím patří:

.Na celostátní úrovni podporovat rozvoj veřejné dopravy a její preferenci před individuální automobilovou dopravou.

Dosáhnout jednotné podmínky pro provoz IDS v ČR.

Podporovat rozvoj integrace ve veřejné dopravě.

Sdílet informace v oblasti organizace veřejné dopravy na území ČR zejména formou integrovaných dopravních systémů.

Sjednocovat stanoviska k aktuálním problémům v oblasti veřejné dopravy a připomínkování legislativy.

37. schůze ČAOVD v Luhačovicích

37. schůze ČAOVD v Luhačovicích

Ve dnech 17. – 19. dubna 2023 proběhla v Luhačovicích 37. řádná schůze ČAOVD organizovaná společností KOVED ZK. Velkým a široce diskutovaným tématem...

36. schůze ČAOVD v Hatích u Znojma

36. schůze ČAOVD v Hatích u Znojma

Ve dnech 16. – 18. října 2023 proběhla v Hatích u Znojma 36. řádná schůze ČAOVD organizovaná KORDIS JMK. Program již tradičně obsáhl široce...

35. schůze ČAOVD v Teplicích

35. schůze ČAOVD v Teplicích

Ve dnech 19. – 21. dubna 2023 proběhla v Teplicích 35. řádná schůze ČAOVD organizovaná Ústeckým krajem. Program této schůze byl velmi zajímavý,...