Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Naše organizace vznikla s cílem koordinovat úsilí vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v České republice. K naším cílím patří:

.Na celostátní úrovni podporovat rozvoj veřejné dopravy a její preferenci před individuální automobilovou dopravou.

Dosáhnout jednotné podmínky pro provoz IDS v ČR.

Podporovat rozvoj integrace ve veřejné dopravě.

Sdílet informace v oblasti organizace veřejné dopravy na území ČR zejména formou integrovaných dopravních systémů.

Sjednocovat stanoviska k aktuálním problémům v oblasti veřejné dopravy a připomínkování legislativy.

Aktuální opatření v dopravě

Aktuální opatření v dopravě

Opatření platná od 28. 10. 2020 Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod, zakazuje volný pohyb...