Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Naše organizace vznikla s cílem koordinovat úsilí vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v České republice. K naším cílím patří:

.Na celostátní úrovni podporovat rozvoj veřejné dopravy a její preferenci před individuální automobilovou dopravou.

Dosáhnout jednotné podmínky pro provoz IDS v ČR.

Podporovat rozvoj integrace ve veřejné dopravě.

Sdílet informace v oblasti organizace veřejné dopravy na území ČR zejména formou integrovaných dopravních systémů.

Sjednocovat stanoviska k aktuálním problémům v oblasti veřejné dopravy a připomínkování legislativy.

35. schůze ČAOVD v Teplicích

35. schůze ČAOVD v Teplicích

Ve dnech 19. – 21. dubna 2023 proběhla v Teplicích 35. řádná schůze ČAOVD organizovaná Ústeckým krajem. Program této schůze byl velmi zajímavý,...

Řídit autobus by mohli již osmnáctiletí

Řídit autobus by mohli již osmnáctiletí

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD), která sdružuje všechny objednatele veřejné dopravy v České republice, bude apelovat na vládu,...