Ve dnech 24. až 26. října 2016 proběhla v Děčíně pod patronací Ústeckého kraje 25. členská schůze ČAOVD. První a třetí den jednání byl určen pro stálé členy sdružení, druhý pak i pro přizvané hosty.

V průběhu jednání informovali zástupci Ministerstva dopravy ČR členy ČAOVD o vývoji v oblasti dotací na kolejová vozidla. Příslib dotací nepokrývá požadavky krajů, navýšení možné při nečerpání stavebních investic. Pokud jde o nabídková řízení, je předpoklad, že po přechodném období budou vyžadována i na železnici. Dále MD představilo certifikovanou metodiku „Tarifní soudržnost“, zpracovanou CDV. Předpokládá se, že s. p. CENDIS připraví materiál, řešící zajištění tarifní soudržnosti.Bylo projednáno číslování dálkových železničních linek a diskutována problematika mezd řidičů autobusů.

Zástupci MD dále informovali o vývoji v oblasti legislativy a o změnách v objednávce státu (nové expresy Praha – Linec od prosince a záměr posílení expresního spojení z Prahy přes Plzeň do Mnichova od prosince 2018).

Zástupci MF informovali o legislativní problematice ve své oblasti (slevy beze změny).

Zástupce MD SR V. Tóth informoval o vývoji v SR (stát objednává celou železnici, kraje autobusy a města MHD, IDS v přípravě v Košicích a Žilině).

Dále se prezentovali ostatní členové a hosté, zejména zástupci ČD, kteří informovali o rozšiřujícím se zapojení do jednotlivých IDS a SŽDC. Bylo diskutováno poskytování provozních informací dispečinkům IDS a podány informace o investičních záměrech na železniční síti.

V závěru druhého a ve třetí den jednání se členové informovali odění v jednotlivých systémech IDS a projednali vnitřní záležitosti asociace.