Sídlo sdružení

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy, z. s.
Na Hradbách 1440/16
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel: +420 596 116 308
email: info@caovd.cz
www: www.caovd.cz

Další pracoviště sdružení

Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel. +420 234 704 570
Nové sady 30, 602 00 Brno, tel. +420 543 426 651
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, tel. +420 587 336 655

Daňové a ekonomické údaje

IČ: 71238671
DIČ: CZ71238671
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č. ú. 1065005886/5500
Sdružení bylo zaregistrováno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 15. 9. 2004 pod č. j. VV/8966/04-R-07/04.

Statutární zástupci sdružení

Funkce Jméno E-mail Telefon
Předseda sdružení Ing. Aleš Stejskal ales.stejskal@kodis.cz +420 596 116 308
Výkonný ředitel Ing. Jiří Prokel prokel.jiri@ropid.cz +420 234 704 574
Místopředseda pro dopravu a tarif Ing. Jiří Horský jhorsky@kordis-jmk.cz +420 543 426 651
Místopředseda pro legislativu a ekonomiku Mgr. Jaroslav Tomík reditel@kidsok.cz +420 587 336 655
Místopředseda pro odbavovací a informační systémy a standardizaci Ing. et Ing. Petr Tomčík tomcik.petr@ropid.cz +420 224 234 737

 

Kontakty na představitele řádných členů sdružení

Organizace Kontaktní osoba E-mail Telefon
BID, a.s. Ing. Zuzana Horčíková +421 248 291 679
JIKORD s.r.o. Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA borovka@jikord.cz +420 380 070 209
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. PhDr. Ing. Zdeněk Kusý zdenek.kusy@kvary.cz +420 736 514 001
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o. Ing. Kateřina Suchánková, MBA suchankova@kidsok.cz +420 587 336 656
KODIS s.r.o. Ing. Aleš Stejskal ales.stejskal@kodis.cz +420 596 116 308
KORDIS JMK, a.s. Ing. Jiří Horský jhorsky@kordis-jmk.cz +420 543 426 651
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Ing. Tomáš Nedbal nedbal@koved.cz +420 731 547 218
KORID LK, spol. s r.o. Ing. Jiří Hruboň jiri.hrubon@korid.cz +420 603 155 885
POVED s.r.o. Ing. Zdeňka Kmochová kmochova@poved.cz +420 378 035 460
ROPID p.o. Ing. Jiří Prokel prokel@ropid.mepnet.cz +420 234 704 574
Integrovaná doprava Středočeského kraje, p. o. Pavel Procházka prochazka.pavel@idsk.cz
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Ing. Richard Staškovan Richard.Staskovan@idzk.sk + 421 915 896 535

 

Ostatní členové

Mikroelektronika
EMtest ČR
XT Card
Zliner
T-Mapy
Chaps
ODP-software
GTS Alive
Operátor ICT
BORGE
SŽDC
O2 Czech Republic
Ústecký kraj
B&C Dopravní systémy
KPM Consult
Ing. Ivo Herman, CSc.
Card Solution
Transdata