27. členská schůze v Srní na Šumavě

Schůze proběhla ve dnech 2. až 4. října 2017

Prezentace Českých drah

Ikona pdf

Prezentace společnost Herman systems

Ikona pdf

Prezentace Multikanálového odbavovacího systému (MOS)

Ikona pdf

Prezentace společnosti ODP – software

Ikona pdf

Prezentace SŽDC – Příprava rychlých spojení ve vazbě na rozvoj konvenční sítě

Ikona pdf

Prezentace SŽDC – Terminály veřejné dopravy a P+R

Ikona pdf

 

26. členská schůze v Podještědí

Schůze proběhla ve dnech 24. až 26. dubna 2017.

Prezentace

 

Seminář IDS ve Žďáru nad Sázavou

Seminář proběhl ve dnech 16. a 17. 5. 2016.

Ikona pdf

Vyhláška MD ČR o provozu na pozemních komunikacích ze dne 27. října 2015

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (s platností od 1. ledna 2016).

zip

Cenový výměr MF č. 1/2015 ze dne 26. listopadu 2014

Tento výměr nastavuje možnost stanovit maximální ceny za za užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel, resp. odstavení vozidla mezi jeho příjezdem a odjezdem.

Cenový výměr

Nařízení EP o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici

V tomto dokumentu je uvedená plná textace Nařízení Evorpského parlamentu a Rasy č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.

Cenový výměr

Přehled výzkumných projektů MD ČR vztahujících se k IDS

V tomto dokumentu je uveden přehled projektů zadaných MD ČR od roku 2001 se vztahem k integrovaným dopravním systémům. Projekty nejsou k dispozici on-line, doporučujeme kontaktovat příslušnou kontaktní osobu na MD ČR.

Cenový výměr

Koncepce výzkumu a vývoje v resortu dopravy

Projekty a záměry výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy ČR jsou významným nástrojem realizace dopravní politiky. Hledání nových technických, konstrukčních a technologických řešení infrastruktury a organizace procesl v celém dopravně-přepravním řetězci je přímou podporou rozvoje dopravního procesu, respektive realizace dopravní politiky v evropské, národní a místní úrovni. Více naleznete v dokumentu Koncepce výzkumu a vývoje v resortu dopravy na léta 2006 – 2010.

Cenový výměr