26. členská schůze v Podještědí

Schůze proběhla ve dnech 24. až 26. dubna 2017.
 

Prezentace

 
 

Seminář IDS ve Žďáru nad Sázavou

Seminář proběhl ve dnech 16. a 17. 5. 2016.
 
zip
 
 

Vyhláška MD ČR o provozu na pozemních komunikacích ze dne 27. října 2015

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (s platností od 1. ledna 2016).
 
zip
 
 

Cenový výměr MF č. 1/2015 ze dne 26. listopadu 2014

Tento výměr nastavuje možnost stanovit maximální ceny za za užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel, resp. odstavení vozidla mezi jeho příjezdem a odjezdem.
 
Cenový výměr
 
 

Nařízení EP o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici

V tomto dokumentu je uvedená plná textace Nařízení Evorpského parlamentu a Rasy č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.
 
Cenový výměr
 
 

Přehled výzkumných projektů MD ČR vztahujících se k IDS

V tomto dokumentu je uveden přehled projektů zadaných MD ČR od roku 2001 se vztahem k integrovaným dopravním systémům. Projekty nejsou k dispozici on-line, doporučujeme kontaktovat příslušnou kontaktní osobu na MD ČR.
 
Cenový výměr
 
 

Koncepce výzkumu a vývoje v resortu dopravy

Projekty a záměry výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy ČR jsou významným nástrojem realizace dopravní politiky. Hledání nových technických, konstrukčních a technologických řešení infrastruktury a organizace procesl v celém dopravně-přepravním řetězci je přímou podporou rozvoje dopravního procesu, respektive realizace dopravní politiky v evropské, národní a místní úrovni. Více naleznete v dokumentu Koncepce výzkumu a vývoje v resortu dopravy na léta 2006 – 2010.
 
Cenový výměr
 
 

Cenový výměr MF č. 01/2011 ze dne 7. ledna 2011

Tento výměr odstraňuje bezplatnou přepravu pro představitele státní moci a některých státních orgánů a soudců, o nichž tak určí jiný právní předpis.
 
Cenový výměr
 
 

Cenový výměr MF č. 05/2010 ze dne 26. listopadu 2010

Tento výměr slova „plný invalidní“ nahrazuje slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.
 
Cenový výměr
 
 

Cenový výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pokud v tomto výměru není stanoveno jinak.Součástí výměru jsou u přílohy 4, 5 a 6, které se věnují cenám v integrované, železniční a veřejné linkové dopravě.
 
Cenový výměr
 
 

Cenový výměr MF č. 01/2008 ze dne 12. prosince 2008

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pokud v tomto výměru není stanoveno jinak.Součástí výměru jsou u přílohy 4, 5 a 6, které se věnují cenám v integrované, železniční a veřejné linkové dopravě.
 
Cenový výměr
 
 

Cenový výměr MF č. 01/2008 ze dne 6. prosince 2007

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pokud v tomto výměru není stanoveno jinak.Součástí výměru jsou u přílohy 4, 5 a 6, které se věnují cenám v integrované, železniční a veřejné linkové dopravě.
 
Cenový výměr
 
 

Cenový výměr MF č. 01/2007 ze dne 13. prosince 2006

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pokud v tomto výměru není stanoveno jinak.Součástí výměru jsou u přílohy 7, 8 a 9, které se věnují cenám v integrované, železniční a veřejné linkové dopravě.
 
Cenový výměr
 
 

Cenový výměr MF č. 01/2006 ze dne 9. prosince 2005

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pokud v tomto výměru není stanoveno jinak. Součástí výměru jsou u přílohy 6, 7 a 8, které se věnují cenám v železniční, veřejné linkové a integrované dopravě.
 
Cenový výměr