Month: Srpen 2017

Krajský koordinátor dopravy provozuje autobus

Již více než 50 organizací využilo možnosti cestování ve víceúčelovém autobusu Olomouckého kraje. Vůz je ve správě Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

Nový autobus slouží krajským příspěvkovým organizacím, k nimž patří například střední školy, domovy pro seniory a domy dětí a mládeže. Kromě toho se s ním svezli klienti Charity, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a děti z mateřských škol.

Autobus má v základním nastavení dvě místa pro vozíčkáře, snadnou úpravou je ale možné tento prostor rozšířit až na pět imobilních osob. Kraj jej pořídil s cílem ušetřit za pronájmy vozidel pro své organizace, Vůz rovněž slouží Koordinátorovi KIDSOK k prezentaci moderního způsobu odbavení a cestování.

Další informace naleznete na webu kidsok.cz.

Kraje a dopravci mohou žádat o dotace na zakoupení vlaků

Pořízení několika desítek nových vlakových souprav sloužících v regionech umožní podpora z Operačního programu Doprava, který má na starosti Ministerstvo dopravy České republiky. O peníze v celkovém objemu 7,7 miliardy korun budou moci žádat dopravci, ale také kraje objednávající veřejnou dopravu na svém území.

Nově pořizovaná vozidla budou muset splňovat přísné požadavky na kvalitu cestování. Cílem opatření je zvýšit komfort cestujících, a tím také konkurenceschopnost osobní železniční dopravy.

Ministerstvo dopravy avizuje, že v případě výrazného převisu žádostí o podporu, která může činit až 85 procent způsobilých výdajů, bude připraveno navýšit celkovou výši peněz určených na tyto účely a vyhlásit v příštích letech další výzvy.
Další informace najdete na webu Operačního programu Doprava.